Vraag en antwoord2021-01-18T15:58:03+01:00

VRAAG EN ANTWOORD

Max Rentals

MEEST VOORKOMENDE VRAGEN

Op deze pagina hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Hierbij hebben we de volgende onderverdeling gemaakt:

Voor een aanvraag van een technische melding vragen we je bijgaand formulier volledig in te vullen voor een snelle afwikkeling.

AANVRAAG TECHNISCHE MELDING

REPARATIE/ ONDERHOUD EN RENOVATIE

VENTILATIEADVIES2019-06-25T14:02:11+02:00

VOCHT

In uw woning ontstaat een verzameling van vocht door diverse oorzaken.

 • bouwvocht
 • woonvocht
 • vocht van buiten

Al dit vocht moet dagelijks worden afgevoerd door ventilatie.

VENTILATIE

De lucht in huis raakt vervuild door bijvoorbeeld kookluchtjes en rook. De lucht wordt vochtig door de aanwezigheid van mensen, huisdieren en planten en door activiteiten als douchen, afwassen, de was drogen, koken en schoonmaken. Per dag wordt er ongeveer 10 liter vocht in een huis geproduceerd! Het is daarom nodig dat er voortdurend wordt geventileerd. Er moet immers voldoende verse lucht binnenkomen en de vochtige en vervuilde lucht moet het huis weer uit. Gebeurt dit niet, dan kan de binnen lucht ongezond worden en kunnen er vochtproblemen ontstaan, zoals schimmelvorming.

Uw huis is geïsoleerd en kierdicht, om tocht en warmteverlies te voorkomen. Daarom moet u er extra op letten dat u voldoende ventileert.

VENTILEREN

“Goed ventileren” betekent dat u ervoor moet zorgen dat er voortdurend frisse lucht het huis kan binnenkomen en dat er ook voortdurend lucht wordt afgevoerd. Vroeger, toen woningen nog niet zo goed geïsoleerd en kierdicht waren, werd er als het ware vanzelf geventileerd door de vele kieren.

Met het ventilatiesysteem in uw woning wordt vervuilde en vochtige lucht afgevoerd. Door roosters dient verse lucht weer toegevoerd te worden.

Naast ventileren is het verstandig om het huis elke dag ook even goed te laten doorluchten.

Luchten doet u door een raam een kwartiertje helemaal open te zetten, nadat u de verwarming laag heeft gezet. Bij de slaapkamers kan dat bijvoorbeeld ‘s ochtends. In de woonkamer ’s avonds voordat u gaat slapen. Vooral in het voor- en najaar, als het buiten vochtig is, maar u de verwarming nog niet veel aan hebt, is luchten heel belangrijk. En uiteraard ook als u heeft geverfd, of als u een feestje heeft gehad.

Zet de mechanische ventilatie nooit helemaal uit. Ook niet als u op vakantie gaat. Laat de installatie tenminste altijd op de laagste stand draaien. De installatie is hierop berekend en het stroomverbruik hiervoor is minimaal. Het regelmatig uitzetten van de mechanische ventilatie zal zeker tot vocht- en schimmelproblemen in uw woning leiden.

ADVIEZEN

 • Zet altijd een raam of een ventilatierooster open wanneer de mechanische ventilatie in de hoogste stand is ingeschakeld zodat er voldoende lucht aangezogen kan worden.
 • Zet de mechanische ventilatie in een hogere stand wanneer u van de keuken of de badkamer gebruik maakt. Laat na gebruik van de keuken of badkamer de ventilatie nog zo’n 20 minuten op een hogere stand doordraaien zodat alle kookluchtjes en/of het geproduceerde vocht naar buiten kunnen verdwijnen.
 • Na het baden of douchen is het verstandig om waterdruppels op de betegelde wanden en vloeren al zoveel mogelijk met een trekker of doek te verwijderen. De badkamer zal daardoor weer sneller droog zijn en kalkaanslag zal aanzienlijk verminderd worden.
 • Ook wanneer het vriest, blijft het ventileren en luchten van uw woning nodig.
 • Regelmatig condens op de ramen is een aanwijzing voor een te hoge vochtigheid in uw woning.

WASEMKAP (INDIEN AANWEZIG)

Voor het gebruik van de wasemkap moet de ventilatorschakelaar in de keuken op de hoogste stand staan. Laat na het koken de ventilator nog 15 minuten op de hoogste stand staan zodat de meeste kookluchten zijn afgezogen.

U zult nagenoeg geen geluid horen daar de wasemkap motorloos is. Reiniging van de filters dient met regelmaat plaats te vinden.

TUINONDERHOUD2020-12-16T15:25:48+01:00

Als huurder dient u zelf de beplanting zoals struiken en bomen te onderhouden. Ook het tijdig snoeien van de beplanting en het voorkomen van overlast hoort daarbij. Indien u een tuin bij de overdracht heeft ontvangen met beplanting dient u hiervoor zelf onderhoud te plegen. U dient de tuin altijd te gebruiken als siertuin en is niet bedoeld voor opslag van goederen, stalling van aanhanger of caravans e.d.

BOMEN

Uw verhuurder probeert het kappen van bomen zoveel mogelijk te vermijden. Als er sprake is van overlast, bekijken we of de overlast verholpen kan worden door onderhoud aan de boom in de vorm van snoeien. Is dit niet mogelijk, dan moet er toestemming bij de gemeente aangevraagd worden in de vorm van een kapvergunning. Een kapvergunning moet aangevraagd worden voor bomen die op 1.30m boven maaiveld een omtrek van 30cm of meer hebben (dit kan per gemeente verschillen).Gevaar voor opstal Indien een boom of grote struik dichtbij de gevel van uw woning staat dient u ons te contacten. De boom of struik kan een gevaar vormen voor de opstal. Wij beoordelen of de boom verwijderd dient te worden en door wie dat dient te gebeuren.

OVERLAST ERFAFSCHEIDING

Als er problemen optreden kunt u verplicht worden om uw haag te verplaatsen tot 50 centimeter van de erfscheiding. Bomen moeten tenminste twee meter van de erfscheiding worden geplaatst; houd er rekening mee dat bomen erg groot kunnen worden. Als bomen overlast voor de buurt opleveren, kunt u verplicht worden om ze om te hakken. Soms leidt dit tot hoge kosten.

Als u overlast ervaart van overhangend groen adviseren wij u eerst contact op te nemen met uw buren. Dat het groen overhangt en overlast bezorgd is begrijpelijk, echter zomaar wegsnoeien ervan kan een vervelende situatie veroorzaken. Overlegt u vooraf even met elkaar.

Wij willen u er op wijzen dat eventuele procedures tussen partijen vele malen vervelender zijn dan het met elkaar eerst te willen oplossen. De ervaring leert dat de partijen na een eventuele gerechtelijke uitspraak alsnog niet het gewenste resultaat en woongenot opleveren.

BINNEN SCHILDERWERK2019-06-25T14:00:21+02:00

Houten kozijnen hebben evenals de buitenzijde onderhoud nodig. Het in huis geproduceerde vocht zal ook in slecht of niet behandeld hout kunnen trekken.

Het is dus noodzakelijk om de binnenzijde goed te onderhouden en daar waar nodig te voorzien van een verflaag. Indien dit niet gebeurd kan vocht in het hout trekken en van binnenuit gaan rotten. Dit komt ten goede aan de levensduur van de kozijnen van ramen en deuren. Het binnen schilderwerk dient altijd in een wit tint te worden afgewerkt. Hieronder vallen de kleuren RAL 9010 en RAL 9001. Tevens dient de afwerking netjes en met de juiste behandelingen te worden aangebracht.

ZET- EN KRIPSCHEUREN2019-06-25T13:59:40+02:00

In vrijwel iedere woning komen na verloop van tijd krimpscheurtjes en krimpnaden voor.

Krimpscheuren langs plafonds en in hoeken blijft u helaas zien totdat u nieuw behang of een andere wandafwerking neemt. U kunt ze dichtzetten met een overschilderbare acrylaatkit. Hoe u de kit kunt aanbrengen leest u op de tube kit.

Uw vastgoedmanager zal geen opdrachten verstrekken voor herstel van de krimpscheuren, dit is inherent aan de bouw van een woning of appartement.

STANKOVERLAST RIOLERING2019-06-25T13:58:53+02:00

Watersloten / sifons in afvoerleidingen die zijn aangesloten op de riolering voorkomen stankoverlast. Het water in sifons die niet vaak gebruikt worden, kan verdampen waardoor stankoverlast kan ontstaan. Als u een beetje slaolie in deze sifons giet, gaat het verdampingsproces veel langzamer zodat stankoverlast wordt voorkomen.

Maak regelmatig deze stankafsluiters leeg en schoon om verstoppingen te beperken.

WATERLEIDING2019-06-25T13:57:50+02:00

Stop- en aftapkranen in de waterleiding hebben de eigenschap om in de loop van de tijd vast te gaan zitten. Dit komt omdat ze dan te weinig worden gebruikt. Wij adviseren u om deze stop- en aftapkranen minimaal tweemaal per jaar open en dicht te draaien.

Verder is het raadzaam het draaiende deel van de kranen in te spuiten met teflonspray.

LEKKAGES2019-06-25T13:56:59+02:00

Ontdekt u een lekkage in uw woning, dan kunt u zelf controleren of het de waterleiding betreft. Sluit eerst alle kranen. Wanneer het radertje van de watermeter blijft ronddraaien, is het aannemelijk dat het een lek in de waterleiding betreft. Het radertje van de watermeter beweegt namelijk bij het geringste watergebruik.

Indien het lek niet door u eigen toedoen is ontstaan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier.

KITVOEGEN2019-06-25T13:55:52+02:00

Kitvoegen worden gebruikt bij onder andere aansluitingen van tegelwerk in de badkamer, bij het aanrechtblad in de keuken en bij beglazing.

Het is belangrijk om regelmatig te controleren of de waterkerende functie van deze voegen nog in orde is. Zo niet dan dient u de kit geheel te verwijderen, de voegen schoon te maken en te ontvetten en de kit opnieuw aan te brengen.

HET TOILET BLIJFT LOPEN2019-06-25T13:55:13+02:00

Indien het water van het toilet blijft doorlopen, heeft veelal te maken met de vlotter. Het vervangen van een vlotter valt onder “kleine herstellingen voor rekening van de huurder”.

VERSTOPPINGEN OPLOSSEN2019-06-25T13:54:30+02:00

Afvoer van wastafel en gootsteen in keuken

Bij een verstopte afvoer van een wastafel of gootsteen in de keuken raden wij u aan eerst te controleren of er geen vuil, resten van eten of haren in of onder het rooster zitten. Met een schroevendraaier kunt u het rooster losmaken en het vuil weg halen. Als er dan nog steeds een verstopping is, kunt u de zwanenhals van de afvoerbuis nakijken. De dop die onder aan de zwanenhals zit, kunt u met de hand los draaien en met een schroevendraaier kunt u het vuil voorzichtig weg halen. Zet een emmer onder de zwanenhals, want de kans is groot dat er vuil en water uitloopt.

Verstopt toilet

Als het water in de toiletpot niet meer wegloopt, controleer dan eerst of er niet iets in de toilet is gevallen. Denk bijvoorbeeld aan een toiletblokje. Deze komt klem te zitten in de zwanenhals wat een verstopping veroorzaakt.

Verstopte afvoer en doucheputje

Doucheputjes zijn meestal verstopt door haren en zeepresten. Als u het rooster van de doucheput losmaakt, kunt u haren en zeepresten eenvoudig weghalen. Soms zit het rooster erg vast en is het lastig los te krijgen. U kunt proberen het vuil met behulp van een ontstopper uit het putje weg te halen.

Verstopping niet verholpen, wat nu?

Indien het niet is gelukt zelf de verstopping te verhelpen aan de hand van bovenstaande informatie, adviseren wij u het navolgende:

Verstoppingen van horizontale afvoerleidingen (zowel bij woningen als appartementen) zijn contractueel gezien voor rekening van de huurder*. Hiervoor dient u dan ook zelf zorg te dragen voor het inschakelen van een gespecialiseerd ontstoppingsbedrijf. Indien zij constateren dat de verstopping te wijten is aan een bouwkundig gebrek, dient u de rapportage van de bevindingen aan ons toe te zenden. Wel wijzen wij u erop dat u de factuur te allen tijde zelf dient te voldoen aan het ontstoppingsbedrijf. Na ontvangst van de rapportage zullen wij beoordelen of de kosten aan u vergoed worden.

*Bij appartementencomplexen kan het voorkomen dat het schoonhouden en ontstoppen van goten, afvoeren en leidingen opgenomen is in de servicekosten. Dit staat dan ook vermeld in de huurovereenkomst onder “leveringen en diensten”.

CV-INSTALLATIE2019-06-25T13:52:51+02:00

Vulinstructie van een cv-combiketel

Let op: Schakel het toestel eerst uit. Pas na het vullen en ontluchten het toestel weer inschakelen.
De druk in de installatie moet in koude toestand tussen de 1 en 2 bar zijn.
Dit is af te lezen op het display of op de drukmeter.

Wanneer de druk te laag is dient de installatie te worden bijgevuld. De werkwijze hiervan varieert per cv-ketel maar komt in grote lijnen neer op de volgende stappen:

 • Schakel het toestel uit
 • Sluit de vulslang aan op de waterkraan en vul deze eerst met water zodat de lucht er uit is
 • Draai de dop eerst van de vulkraan van de cv-ketel (optioneel)
 • Sluit de vulslang aan op de vulkraan op het toestel
 • Open de waterkraan en vervolgens de vulkraan
 • Vul het toestel tot een waterdruk van 2 bar (bij koude installatie)
 • Sluit beide kranen
 • Ontlucht het toestel
 • Het ontluchtingspunt van het toestel bevindt zich meestal boven op het toestel
 • Controleer of de waterdruk na het ontluchten nog tussen de 1 en 2 bar bevindt, zo niet herhaal dan nogmaals het voorgaande
 • Schakel het toestel daarna weer in

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Graag willen wij u enkele adviezen geven met betrekking tot het stoken van de centrale verwarming.

 • Hoe te handelen bij storingen
 • Installatiedruk en het bijvullen
 • Ontluchten van de installatie

Verder nog een aantal tips en adviezen:

 • De nachtverlaging
 • Stoken overdag
 • Stoken in alle ruimten van uw woning
 • Ruimte temperatuur

Hoe te handelen bij storingen

Indien uw cv-ketel op storing staat controleer dan eerst de volgende punten:

 • Staat er spanning op het stopcontact van de cv-ketel?
  • Zo niet, controleer dan de zekeringen in de meterkast
 • Is de installatiedruk voldoende?
  • Zo niet, vul dan de installatie bij
 • Staat de gaskraan open?
  • Controleer hoofdkraan en toestelkraan. Zo niet, draai deze dan open
 • De cv-ketel heeft een resetknop
  • Bij storing deze resetknop eerst indrukken en wacht af wat het toestel daarna doet.

Blijft het toestel (regelmatig) op storing vallen en er zit voldoende druk op de installatie, neem dan contact op met de cv-installateur of met Max Property Group.

Indien er een storingsindicatie op het display van de ketel verschijnt is het belangrijk deze door te geven aan de installateur.

Installatiedruk en het bijvullen

Controleer regelmatig de installatiedruk. Deze moet tussen de 1 en 2 Bar zijn. Indien u moet bijvullen schakel dan eerst de cv-ketel uit en wacht tot de temperatuur van het water gezakt is tot zo’n 30° C. Ga dan bijvullen. De installatie nooit hoger bijvullen dan 2 Bar!

Ontluchten van de installatie

Bij het ontluchten van de installatie dient u eerst de ketel op te stoken tot een watertemperatuur van ongeveer 80° C. Schakel daarna de ketel uit en wacht 15 tot 20 minuten voordat u de installatie gaat ontluchten. De lucht in de installatie heeft dan alle tijd om naar het hoogste punt op te stijgen.

De nachttemperatuur

Wij adviseren om de kamerthermostaat ’s nachts niet meer dan 4 á 5° C lager in te stellen dan de dagtemperatuur, bijvoorbeeld de kamerthermostaat op 18 graden te zetten.

Stoken overdag

Indien er de gehele dag iemand thuis is, wordt meestal de kamerthermostaat enkele graden hoger ingesteld. Als er echter overdag niemand thuis is, is het raadzaam om de kamerthermostaat in de kamer op 20 graden te zetten. Op deze wijze is het niet noodzakelijk om ’s avonds een groot temperatuurverschil te overbruggen en heeft de volgende voordelen:

 • De woning is ’s avonds sneller op de gewenste temperatuur, dus behaaglijker
 • Het is wat gunstiger in verbruik/stookkosten

Stoken in alle ruimten van uw woning

Stook niet onnodig alle ruimten van uw woning warm. Houd de temperaturen van de ruimten welke niet gebruikt worden laag want dat scheelt u stookkosten.

Ruimtetemperatuur

Bedenk dat de aangegeven ruimtetemperatuur in de ruimten buiten de woonkamer alleen behaald kan worden indien de kamerthermostaat wordt ingesteld op 22° C

Stookkosten vanuit blokverwarming of stadsverwarming

Betaald u stookkosten aan de verhuurder ? Dan is dit een voorschot! De eindafrekening van het daadwerkelijk verbruik wordt door de VVE (verenigingen van eigenaren) aangereikt en komt ten allen tijde voor kosten van de huurder

STROOMSTORING2019-06-25T13:50:37+02:00

Een stroomstoring is zeer vervelend, Tip: Leg een zaklamp in of nabij uw meterkast met daarbij (reserve)batterijen.

Een stroomstoring wordt vaak veroorzaakt door overbelasting van een bepaalde groep of door kortsluiting in de huishoudelijke apparatuur. Doormiddel van de stekkertest kan de plaats of het apparaat dat de storing veroorzaakt worden gevonden.

De stekkertest:

 1. Zet de lichtschakelaar(s) op uit en haal de stekker(s) uit de stopcontact(en) in de ruimte(s) waar de stroom is uitgevallen
 2. Schakel de (aardlek-)schakelaar weer in of plaats een nieuwe zekering of stop.
 3. Plaats één voor één de stekker(s) terug in de stopcontact(en) en zet de lichtschakelaar(s) weer op aan. Wanneer de zekering/stop weer springt bij het insteken van een bepaalde stekker of inschakelen van de verlichting, weet men welk apparaat de kortsluiting veroorzaakt.
 4. Levert deze test geen resultaat op, neem dan contact op met ons via het contactformulier.
KEUKENKASTDEURTJES EN OPDEKDEUREN2019-06-25T13:48:10+02:00

KEUKENKASTDEURTJES STELLEN

Naar verloop van tijd zakt een kastdeur door zijn eigen gewicht vaak wat opzij, van het scharnier weg. De scharnieren waarmee de keukenkastdeuren vastzitten hebben meestal drie afstelmogelijkheden: ze kunnen in hoogte worden veranderd (hoogte-afstelling), horizontaal (vlakafstelling) en wat betreft de hoek waarmee ze tegen het binnenwerk van de kast aanhangen (diepte-afstelling). Het afstellen gebeurt met een schroevendraaier. De deur wordt afgesteld terwijl hij aan de kast hangt. U hoeft hem er dus niet af te halen.

DE VLAKAFSTELLING

Mocht het keukenkastdeurtje door zijn eigen gewicht wat opzij, van het scharnier weg, zijn gezakt dan is het meestal voldoende om de vlakafstelling te regelen. Bij de meeste scharnieren zit deze schroef iets uit het midden van het scharnier richting het deurtje. Bij sommige scharnieren is de stelschroef afgedekt met een metalen plaatje dat u er met de schroevendraaier heel gemakkelijk afwipt.

Met de vlakafstelling begint u bovenaan en daar draait u de schroef van het linke kastje iets naar rechts; de spleet tussen kast en deur wordt nu boven kleiner. Dan draait u aan het onderste scharnier de stelschroef iets naar links, zodat de spleet daar groter wordt. Een halve slag is vaak al voldoende, dit herhaalt u bij het rechterkastje. Probeert u maar gewoon; als u verkeerd draait hangt de deur hoogstens nog schever.

AFSTELLING VAN DE HOOGTE

Bij erg scheefstaande deuren kan het nodig zijn de hele deur iets op te tillen. Bij standaardscharnieren is de hoogte te regelen door middel van de bevestiging van de montageplaat. Deze zit aan de kastwand vast met twee schroeven die verticaal nog wat kunnen verschuiven. Door het losmaken van beide schroeven kunt u de kastdeur dus in hoogte verstellen. Voor het instellen van de hoogte maakt u altijd de schroeven van beide montageplaten los. Bij sommige scharnieren is het volledig losmaken van de montageplaat echter niet nodig.

DE DEUR IN DIEPTE VERSTELLEN

Als de deur boven of onder naar voren uitsteekt, wordt de diepte veranderd. De schroef waarmee dat gebeurt, zit helemaal achter aan het scharnier aan de kastwand. Maar pas op: met deze schroef zit een standaardscharnier ook op de montageplaat vast. Als u de schroeven van beide scharnieren zo ver mogelijk losdraait (uitdraaien is niet nodig), kunt u de deur uit de hengsels lichten. De hele deur wordt een beetje naar voren getrokken en komt dan naar buiten. Om hem er weer in te zetten schuift u de deur op de montageplaten en draait de schroeven zo ver aan tot de diepteafstelling boven en onder hetzelfde is.

AFSTELLEN OPDEKDEUREN

Opdekdeuren hebben het voordeel van een snelle en simpele montage. Het grote verschil ten opzichte van een stompe binnendeur is de zichtbare zijkant van de deur die half in het kozijn en half op het opdek kozijn wordt geplaatst. Een opdekdeur is voorzien van twee of drie gaten waar de paumelle scharnieren zo ingedraaid kunnen worden. Een opdekdeur kan maar op één manier in het kozijn geplaatst worden, de plaats van de scharnieren is hierbij leidend. Een opdekdeur afstellen is makkelijk door de paumelle scharnieren in of uit de deur of het kozijn te draaien. De scharnieren zijn aan beide uiteinden voorzien van zelf tappend schroefdraad. Draai het holle gedeelte van het scharnier in de opdekdeur en het spitse gedeelte van het scharnier in het kozijn. Zorg dat alle scharnieren gelijkmatig in het kozijn en opdekdeur zijn gedraaid. Hang de opdekdeur in de scharnieren en probeer de deur voorzichtig te sluiten. Opdekdeuren kunnen tijdens het monteren van de deur klemmen, precies goed hangen of juist te ruim in het kozijn hangen. Klemt de opdekdeur aan de scharnierzijde, draai het spitste gedeelte van het scharnier enkele slagen uit het kozijn. Klemt het kozijn aan de slotzijde, draai dan het holle gedeelte van het scharnier in de opdekdeur. Hangen de deuren te ruim, werk dan juist andersom. Te hoge opdekdeuren kunnen aan de onderzijde worden ingekort. Schuurt de opdekdeur net over het laminaat, parket of tapijt dan is een kunststof ringetje tussen de scharnierdelen een handige en snelle oplossing.

STORINGEN AAN DE STORTBAK OP UW TOILET2020-12-22T11:45:43+01:00

MOGELIJKE VERSTORINGEN VAN UW STORTBAK

 • Langzaam vollopen van stortbak
 • Doorlopen/overlopen stortbak
 • Doortrekken lukt niet meer
 • Toilet lekt aan de achterzijde

Wanneer het toilet langzaam vol loopt dan is de vlotteur (afb.1) stuk, deze kan eenvoudig vervangen worden en een nieuwe universele vlotter is te koop bij iedere doe het zelf zaak. Uw sluit het hoekstopkraantje (afb.2) bij de stortbak af door deze rechtsom te draaien. De klep kunt u er af trekken, deze zit geklemd. Voor de zekerheid kunt u ook altijd de hoofdkraan dicht zetten. Met een tang kan de moer naast de afsluitkraan los gedraaid worden, daarna kan de moer van de vlotter los gedraaid worden, dat is een grote moer en soms van kunststof. Dan kan de gehele vlotter eruit gehaald worden en dan kan de nieuwe erin en weer vast gedraaid worden, vergeet niet de rode ring weer tussen de kraan en de vlotter te zetten.


De vlotter kan ook zo afgesteld worden zodat er minder water gebruikt wordt door aan de lange stelschroef te draaien.

Wanneer de stortbak door blijft lopen kan het zijn dat de vlotter niet meer afsluit, in dat geval kunt u het beste deze vervangen en bovenstaande beschrijving hanteren. Wanneer de vlotter wel afsluit dan is de bodemklepring op, deze zit onder de vlotterbeker (afb.3) die eruit gehaald kan worden, de stortbak wordt door deze ring afgesloten, deze is eenvoudig te verwijderen. Let Op, eerst de stortbak leeg laten lopen. De maat kan wel verschillen dus is het raadzaam om de ring (afb.4) mee te nemen naar de bouwmarkt. In de meeste gevallen kan de vlotterbeker verwijderd worden door deze met twee handen vast te pakken en een kwartslag te draaien. Soms zit het geschroefd maar in de meeste gevallen zit deze gewoon geklemd.

Heeft u een inbouwtoilet waarvan het water doorloopt neemt u dan contact op met Max Rentals. Dit kunt u doen via de contactpagina.

Wanneer u niet meer kunt doortrekken omdat de knop lam is dan is in de meeste gevallen de hefboom gebroken of de brug waar de hefboom aan vast zit, in beide gevallen kunt u het beste contact opnemen met Max Rentals. Dit kunt u doen via de contactpagina.

Als het toilet aan de achterzijde lekt kan dat op twee plaatsen zijn, bij de valpijp of bij de afvoer, als het bij de afvoer lekt dan is het alleen zichtbaar bij een toilet met een achter lozing. Als het toilet bij de valpijp lekt, dat is waar het water instoomt dan zit er of een scheur in de valpijp of de runnerring die daar zit is niet goed meer. In beide gevallen kan deze vervangen worden en is verkrijgbaar bij de bouwmarkt. Voor het vervangen sluit u eerst de vulkraan af, laat de stortbak leeg lopen door door te trekken, draai aan de onderzijde van de stortbak de afsluiting los en dan kunt u deze verwijderen door de stortbak iets omhoog te houden en de valpijp naar beneden te trekken en uit de achterzijde van de pot te trekken. Als u een nieuwe valpijp moet plaatsen dan kunt u de oude gebruiken voor de maat, de nieuwe valpijp kan op maat gemaakt moeten worden en dat gebeurd alleen aan de zijde die het toilet in gaat, anders past de valpijp niet meer onder de stortbak. Als het rubber vervangen moet worden plaatst u eerst het rubber in de pot, de binnenzijde kunt u iets van vet smeren waardoor de valpijp er makkelijker in gaat. Dan weer vast draaien een de stortbak en goed opletten dat alle ringen goed op hun plaats zitten.

Wanneer het toilet bij de afvoerpijp lekt dan zit dat in de meeste gevallen de afvoerpijp vol met urine steen, hierdoor blijft het water in de pijp staan en gaat dan lekken. In de meeste gevallen is het toilet aan de binnenzijde in de schacht vaak zwart, dit duid op urine steen. Urinesteen is het beste te verwijderen met ontkalker. Er zijn diverse middelen te koop die het urinesteen kunnen verwijderen zonder de glazuurlaag van de pot aan te tasten. Indien na het ontkalken de toilet aan de achterzijde nog steeds blijft lekken, neemt u dan contact op met Max Rentals via de contactpagina.

SLEUTELS

SLEUTELS KWIJT, VERGETEN OF AFGEBROKEN2019-06-25T14:08:37+02:00

Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met een aannemer om toegang te krijgen tot uw woning. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor uw eigen rekening.

SLEUTELS BIJBESTELLEN2020-12-22T11:39:48+01:00

Als u een extra sleutel wilt van uw eigen voor- of achterdeur*, kunt u deze zelf bij laten maken bij een sleutelspecialist bij u in de buurt.

Een aantal portieken of gemeenschappelijke ruimten hebben een slot waar meerdere bewoners gebruik van maken. Deze sleutels zijn gecertificeerd. Als u daar een extra sleutel van wilt, dient u hiervoor toestemming te vragen bij Max Rentals. Neem hierover contact op met Max Rentals en houdt het nummer wat op de sleutel staat bij de hand. Max Rentals zal u schriftelijk toestemming geven voor het laten bijmaken van een sleutel.

U dient deze schriftelijke toestemming en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar een desbetreffende sleutelspecialist.

De kosten van extra sleutels komen altijd voor rekening van de huurder.

*Niet gecertificeerd

BAGDE/ HANDZENDER BIJBESTELLEN2020-12-22T11:40:19+01:00

Als u een extra badge of handzender wilt*, dient u hiervoor contact op te nemen met Max Rentals.

De kosten hiervoor komen altijd voor rekening van de huurder.

Indien een badge of handzender defect is, dient u hiervoor contact op te nemen met Max Rentals. Zij zullen zorgdragen voor een nieuwe badge of handzender.

*Niet bij ieder complex mogelijk

HUURCONTRACTEN EN VERHUIZEN

IK WIL MIJN HUUR OPZEGGEN2019-06-25T14:19:37+02:00

Huur opzeggen

U kunt eenvoudig en snel uw huur opzeggen door een mail te sturen naar rotterdam@maxrentals.nl.

Aanvullende informatie omtrent het opzeggen van uw huurcontract

De huurovereenkomst kan slechts worden opgezegd nadat u minimaal een jaar heeft gehuurd. De opzegtermijn bedraagt minimaal één kalendermaand ( per einde maand) ; uw huuropzegging dient uiterlijk voor de eerste van de maand te zijn ingediend. U kunt uw huur altijd vanaf de 1ste van de maand opzeggen (tenzij anders staat aangegeven in uw huurcontract)
Via de e-mail ontvangt u van ons een bevestiging van het ontvangst van de opzegging. Binnen 5 werkdagen zal uw opzegging worden behandeld en daarna ontvangt u de opzegging schriftelijk.
Attentie: in de laatste maand van uw huurovereenkomst dient u, conform de contractuele voorwaarden, medewerking te verlenen aan (openhuis) bezichtiging op 2 momenten in deze laatste huurmaand.

Eerder opzeggen

U bent een huurovereenkomst aangegaan voor minimaal 1 jaar. Indien u binnen deze termijn heeft opgezegd, blijft u aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de met u gesloten huurovereenkomst (w.o. de maandelijkse huurbetalingen) tot de contractuele einddatum. Wordt de woonruimte opnieuw verhuurd voor het verstrijken van de contractuele einddatum, dan vervalt voornoemde aansprakelijkheid vanaf de datum van ingang van de huurovereenkomst met de opvolgende huurder. Om het verhuurproces te versnellen dient u medewerking te verlenen aan (openhuis) bezichtigingen met nieuwe huurders

Partner/samenwonend

Indien u gehuwd bent of indien de huurovereenkomst tevens op naam van uw partner is gesteld, dient deze huuropzegging door beiden te zijn ondertekend.
De huuropzegging is niet vrijblijvend; wanneer u de huur eenmaal heeft opgezegd kan deze niet zondermeer eenzijdig door u worden ingetrokken.Mocht u vragen hebben, kunt u de afdeling Huuropzegging bereiken via deze contactgegevens.

HOE LAAT IK MIJN WONING ACHTER2019-06-25T14:17:50+02:00

Wij willen de woning die u achterlaat natuurlijk netjes aan een volgende huurder aanbieden.

Voor de wijze waarop u de woning dient op te leveren verwijzen wij u naar de online brochure “Brochure over achterlaten woning” Wij verzoeken u deze brochure aandachtig door te lezen.

Voor de eindinspectie ontvangt u een digitale uitnodiging halverwege de laatste huurmaand. Deze vindt plaats op de laatste werkdag van de laatste huurmaand of de 1e werkdag van de maand daarop volgend. E.e.a. is afhankelijk van de kalendermaand.

KAN IK ZELF KANDIDATEN AANDRAGEN VOOR MIJN HUURWONING?2019-06-25T14:16:58+02:00

Indien u zelf iemand weet die geïnteresseerd is in de woning die u achterlaat kunt u deze persoon, voorzien van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, vermelden in uw huuropzegging.

Onze verhuurafdeling zal beoordelen of deze kandidaat in aanmerking zou kunnen komen voor de woning. Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds ingeschreven woningzoekenden . De verhuurafdeling zal bepalen in hoeverre een voordracht gehonoreerd kan worden, wij kunnen dit niet garanderen. Verder dient de aangedragen kandidaat te voldoen aan de geldende huurvoorwaarden en creditchecks.

VROEGTIJDIG OPZEGGEN, KAN DAT?2019-06-25T14:16:27+02:00

Vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst is slechts mogelijk wanneer de woning per die datum aansluitend kan worden verhuurd. Indien wij er niet in slagen tijdig een geschikte kandidaat te vinden blijft u aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst tot uiterlijk de contractuele einddatum.

INSCHRIJVEN BIJ DE GEMEENTE2019-06-25T14:15:51+02:00

Er komt veel kijken bij een verhuizing. Wanneer u verhuist naar een ander adres, moet u bijvoorbeeld bij de gemeente uw nieuwe adres doorgeven. Dit doet u bij de gemeente waarbinnen uw nieuwe adres ligt. U wordt dan ingeschreven in de basisadministratie van die gemeente (GBA).
Inschrijving bij de gemeente is een wettelijke verplichting

VERHUURDERSVERKLARING2019-06-25T14:15:20+02:00

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijk formulier over uw huurgedrag. Een nieuwe verhuurder vraagt om zo’n verklaring.
In de verhuurdersverklaring geven wij aan:

 • of u aan uw betalingsverplichtingen voldeed;
 • of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in uw woonomgeving;
 • andere zaken zoals: onderverhuur, het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is, etc.

U kunt een verhuurdersverklaring per mail aanvragen via beheer@maxrentals.nl

NAAMPLAATJE VERVANGEN2019-06-25T14:14:28+02:00

Het kan zijn dat u tijdens bewoning uw naamplaatje wilt vervangen. Bijvoorbeeld na een huwelijk, na een relatiebreuk of na gezinsuitbreiding.

​​Het vervangen van een naamplaatje kost geld. De kosten voor het vervangen van een naamplaatje zijn voor uw rekening. Het aanleveren van een standaard naamplaatje gebeurt vanaf 45 euro incl. BTW (incl. administratiekosten). Voor het plaatsen van het naamplaatje en bij afwijkende maten of RVS kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

NUTSBEDRIJVEN2020-12-22T11:42:00+01:00

Wie levert mijn drinkwater?

Op de website van Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) kunt u door middel van een postcode check terugvinden welk bedrijf in uw regio het water levert. U kunt namelijk alleen water krijgen van het waterbedrijf in uw eigen regio. De medewerker van Max Rentals meld het water voor u aan . U hoeft dus (vooruit) niets te doen.

Verhuizen en uw energiebedrijf

Wat u moet weten voor uw verhuizing naar een woning van Max Rentals.

Tijdens de incheck (sleuteloverdracht) neemt de medewerker van Max Rentals de meterstanden op en sluit OP LOCATIE direct energie af voor de geldende energie maatschappij. U hoeft dus vooruit niets te doen, de beheerder van de woning regelt dit voor u

Geef tijdig de verhuisdatum door aan uw huidige energieleverancier

Uw energieleverancier is het aanspreekpunt als u gaat verhuizen. Geef de datum van de verhuizing tijdig aan hem door. U kunt uw verhuizing maximaal 3 maanden van tevoren doorgeven. Om alles op tijd te regelen, heeft uw energieleverancier uiterlijk 2 weken voor uw verhuizing de verhuisdatum nodig. Nadat u uw energieleverancier heeft geïnformeerd over uw verhuisdatum, ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging en een meterstandenformulier.

Meterstanden opnemen voor de eindafrekening

Het meterstandenformulier van uw energieleverancier vult u in op de dag van de sleuteloverdracht. Dit word samen met een medewerker van Max Rentals gedaan op het moment van de sleuteloverdracht. Het is dan voor alle partijen duidelijk wie vanaf welke meterstand voor het energieverbruik betaalt. Bewaar de meterstanden ook voor uw eigen administratie. Als vertrekkende bewoner stuurt u het ingevulde en ondertekende meterstandenformulier naar uw energiebedrijf. Wordt u de eigenaar van een bestaand woonhuis, dan stuurt de oude bewoner het formulier naar zijn energiebedrijf. Zorg ervoor dat u een kopie krijgt, of de meterstanden noteert. In alle gevallen geeft het energiebedrijf de meterstanden door aan uw (nieuwe) netbeheerder. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. Let op: stuur het volledig ingevulde en ondertekende meterstandenformulier binnen 5 dagen na de verhuisdatum naar uw energieleverancier.

Eindafrekening oude woning controleren

Zodra uw energieleverancier het volledig ingevulde en ondertekende meterstandenformulier heeft ontvangen, wordt uw verhuizing administratief verwerkt. Als vertrekkende bewoner ontvangt u dan een eindafrekening voor het energieverbruik in uw oude woning. Controleer of de meterstanden van het meterstandenformulier correct zijn overgenomen en dat gerekend is met gemeten meterstanden. Staan op uw eindafrekening geschatte meterstanden, dan is het mogelijk dat uw energieleverancier het meterstandenformulier te laat of niet ontvangen heeft.

Voorschotnota nieuwe woning

Als nieuwe bewoner ontvangt u een schriftelijke bevestiging met de ingangsdatum van de energielevering, de beginmeterstanden van uw nieuwe woning en de hoogte van het voorschotnota/termijnbedrag voor uw nieuwe woning.  Het gemiddeld jaarverbruik van de vorige bewoners bepaalt de hoogte van uw nieuwe voorschotnota. Uw nieuwe termijnbedrag wijkt daarom meestal af van het termijnbedrag van uw oude woning.  Bent u de eerste bewoner van een nieuwbouwwoning dan maakt de energieleverancier een schatting van het verbruik. Wellicht ten overvloede: de beheerder van de woning sluit tijdens de sleuteloverdracht samen met u het energiecontract af op de woning

Eindafrekening binnen 8 weken

Als u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier, krijgt u binnen 8 weken een eindafrekening van uw huidige energieleverancier. De toezichthouder heeft de energieleveranciers dit verplicht. Deze beleidsregel is sinds 1 maart 2005 van kracht.

OVERLAST BUREN

OVERLAST BUREN2020-12-22T11:44:03+01:00

Als u overlast ervaart van uw buren wordt u in eerste instantie gevraagd zelf contact op te nemen met de veroorzaker. Onze ervaring is dat de veroorzaker het vaak niet met opzet doet en een goed gesprek het probleem vaak al verhelpt. Uit ervaring kunnen wij zeggen dat een rechtszaak een extreem langdurig proces is wat zelden leidt tot de uitzetting van de overlastgever.

Overlastformulier

Stuur een mail naar klantenservice@maxrentals.nl om een overlastformulier te ontvangen.

Informatie over het melden van overlast

Op het overlastformulier worden u een aantal vragen gesteld. Op deze manier wordt het voor Max Rentals duidelijk welke acties u heeft ondernomen en of dat er andere instanties zijn ingeschakeld. Het formulier moet zo volledig en specifiek mogelijk ingevuld worden.

Welke klachten kan Max Rentals in behandeling nemen?

 • Geluidsoverlast, zoals bijvoorbeeld langdurig overlast van een muziekinstallatie, huisdieren, extreme woon- en leef geluiden etc.
 • Stankoverlast veroorzaakt door uw buren of op het terrein van het complex.
 • Vervuiling bij uw buren of op het terrein van het complex
 • Bijvoorbeeld het kweken van hennep in een woning of het verhandelen van drugs op het terrein van het complex.

Welke klachten kan Max Rentals niet in behandeling nemen?

Wanneer uw buren geen huurders zijn van een woning van Max Rentals is het voor ons moeilijker om contact op te nemen. Wij raden u aan om eerst zelf contact op te nemen, hierna kunnen wij de betreffende overlastpleger aanschrijven. Wanneer de overlast niet stopt verwijzen wij u door naar buurtbemiddeling of de politie onder telefoonnummer : 0900-8844

Wanneer u niet in staat bent om het probleem samen met uw buren op te lossen kunt u het overlastformulier invullen.

VVE

WAT IS EEN VVE?2019-06-25T14:28:03+02:00

De woning die u huurt is onderdeel van een woongebouw met huur- en koopwoningen. De eigenaren van de woningen zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE).

In de VvE worden de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren in een woongebouw geregeld. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw, de gemeenschappelijke ruimten en de installaties. De VvE mag ook leefregels of een huishoudelijk reglement opstellen. Alle bewoners van het woongebouw dienen zich te houden aan de besluiten die de VvE neemt. De besluiten van de VvE worden uitgevoerd door of in opdracht van het bestuur. Het bestuur bestaat uit eigenaren die zijn benoemd tijdens een VvE vergadering. De VvE vergadert een keer per jaar.

WAT DOET DE VVE?2019-06-25T14:27:09+02:00

De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud in alle gemeenschappelijke gedeeltes van het gebouw. Dit zijn algemene ruimtes zoals de hal, het trappenhuis en de gangen. Installaties als bijvoorbeeld de lift zijn ook onderdelen van de gemeenschappelijke ruimtes.

Alle eigenaren betalen samen de kosten die gemaakt worden voor het beheer en onderhoud hiervan. Als huurder betaald u vanuit servicekosten het bewonersgedeelte van de VVE kosten.

HOE BETAALT U MEE AAN DE VVE?2020-12-22T11:38:07+01:00

Als huurder betaalt u mee aan de volgende servicekosten:

 • Elektraverbruik van gemeenschappelijke gedeeltes;
 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke gedeeltes;
 • Waterverbruik voor gemeenschappelijke rekening;
 • Onderhoud van de tuin;
 • Huismeester
 • Stookkosten;
 • Individueel waterverbruik;
 • Kosten warmtebedrijf voor het opstellen van de afrekening.

Heeft u een vraag? Laat het ons weten!

CONTACT
Ga naar de bovenkant